Преглед на файлове

Update Kirby to 2.5.7

master
Lukas Bestle преди 2 години
родител
ревизия
8580307459
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      kirby

+ 1
- 1
kirby

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 1d5c471c5b35a325e4951c975b76243f87ed2739
Subproject commit 70635b48ad0dca4ee51ac33bb2cdd1297367bbc5

Loading…
Отказ
Запис